Svibanj 2022

Od 2. do 6. svibnja 2022. g. – provedeno je terensko uzorkovanje glinovitog materijala na području mjesta Rakalj u Istri, u neposrednoj okolici arheoloških nalazišta Stari Rakalj, Šiljar i Sv. Teodor. Istom prigodom preuzeti su uzorci arheološke keramike s istih nalazišta u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Juršićima.

Slika1

Travanj 2022

Travanj 2022. – uspostavljena je suradnja s Arheološkim muzejom u Splitu i kustosom prapovijesne zbirke, a članovi istraživače grupe sudjelovali su u obradi arheološke keramike s nalazišta Dugiš.

Slika3
 

 

Srpanj 2021

Tijekom srpnja 2021. g. u Muzeju grada Trogira provedena je preliminarna obrada i uzorkovanje

brončanodobne keramike s arheoloških nalazišta u Trogiru i njegovoj okolici.

Terenska istrazivanja 3 Trogir

Rujan 2021

27. – 29. rujna 2021. g. – provedeno je terensko uzorkovanje glinovitog materijala na području Baranje te u neposrednoj okolici arheološkog nalazišta Jagodnjak-Krčevine.

DSC 0716

Travanj 2021

Tijekom travnja i svibnja 2021. g. provodila se obrada arheološke keramike s nalazišta Kalnik-Igrišče u

Gradskom muzeju Križevci.

Terenski istraZivanja 1

Back to Top