OŽUJAK – TRAVANJ 2024

U sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata (MOBDOK-2023)” asistentica Natali Neral od 1. ožujka boravi na Institutu za arheologiju Sveučilišta u Londonu. Tijekom znanstveno-istraživačkog usavršavanja asistentica provodi analizu prapovijesne keramike primjenom SEM-EDS i pXRF metode u jednom od najbolje opremljenih laboratorija Europe. Metode omogućuju precizno određivanje geokemijskog sastava pojedinih lončarskih sirovina (glinovitog materijala i primjesa koje lončari dodaju glini), a time i pouzdanije utvrđivanje izvorišta sirovinskog materijala. Prvi dio njenog znanstveno-istraživačkog boravka vezan je uz primjenu pXRF metode (prijenosna rendgenska flourescencija) na keramici dok je drugi dio posvećen radu na skenirajućem elektronskom mikroskopu s energetski disperzivnom rendgenskom spektroskopijom (SEM-EDS). Istraživački boravak provodi se pod mentorstvom voditeljice projekta dr. sc. Andreje Kudelić te mentora-domaćina, vodećeg stručnjaka za analizu keramike, geologa dr. sc. Patricka Quinn-a.

WhatsApp Image 2024 03 22 at 17.34.44 1415248b

Back to Top